pantallONOFF

Malalts dels anys 80 aquesta és la vostra instal·lació! Una pantalla amb més de 900 interruptors on podreu imaginar el que vulgueu, un retorn als 8 bits pels més melancòlics.

Amb l’ajuda de:
Jordi Auladell i Fusteria Serramitja

fadefestival-pantallonoff02
FADE2017-011
FADE2017-010
Related Projects
mauladell-playmodes-minimauladell-univers-mini